Lumos

 

Lumos is een lessenreeks voor cognitief sterke leerlingen uit het lager onderwijs. Cognitief sterke kinderen zijn geen tovenaars die moeiteloos kunnen leren. Zij hebben nood aan uitdaging en ondersteuning op maat en moeten gemotiveerd worden om leerinspanningen over een langere periode vol te houden.

Daarom wil Lumos de cognitief sterke kinderen uitdagen buiten de reguliere klasomgeving. Binnen de schooluren, maar buiten de schoolmuren, in een voor hen inspirerende leeromgeving in de vorm van projectonderwijs. Vier projecten per schooljaar in tweewekelijkse leerlabo’s van een halve dag. Ze gaan er op zoek naar hun beste leermethodes en innerlijke motivatie. Op die manier ontdekken ze het licht van de kennis en vaardigheden.

Door hen nu al specifieke te begeleiden, vermijden we later schoolmoeheid, ongekwalificeerde uitstroom en mentale problemen. In de leerlabo’s mogen ze falen: durven falen doet groeien. Ze mogen hun eigen leerwijzen exploreren, ze hoeven zich niet te conformeren aan de manier van leren van hun klasgenoten. Samen met hun cognitieve vaardigheden zal hun zelfbeeld en zelfvertrouwen groeien, waardoor de leerwinst ook leefwinst oplevert.

 

De leerlabo’s van Lumos duren een halve dag. Kinderen zitten er niet alleen samen met leeftijdsgenoten van de eigen school, maar met leerlingen van andere scholen. Op die manier krijgen de leerlingen de kans om elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Door samen te werken aan uitdagende opdrachten en activiteiten, bouwen de leerlabo’s van Lumos aan een gemeenschap van gelijkgestemde individuen die elkaar ondersteunen en aanmoedigen.

De ene week zijn de leerlabo’s van Lumos geopend voor de cognitief sterke leerlingen van het 2de en 3de leerjaar, de andere week voor de cognitief sterke leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar.

 

Praktisch

De leerlabo's van Lumos gaan tweewekelijks door op dinsdagen, in G.C. Felix Sohie in Hoeilaart. Deelname gebeurt via doorverwijzing van de school.